Reprezentand una dintre formele executarii silite indirecte, executarea silita imobiliara este un mecanism de valorificare a bunurilor imobile ale debitorului de catre creditor, in scopul recuperarii creantelor celui dintai. Ea urmeaza forma unei vanzari la licitatie, prin intermediul unui executor judecatoresc.

Obiectele executarii imobiliare

Acest tip de procedura vizeaza:

  • bunurile imobile;
  • dreptul de uzufruct asupra unui imobil;
  • dreptul de superficie;
  • dreptul de servitute, valabil doar impreuna cu fondul dominant caruia ii profita;
  • bunurile accesorii urmarite conditionat.

Procedura de initiere

Inainte de vanzarea la licitatie, creditorul depune o cerere in urma careia executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal de situatie. Acesta din urma contine detaliile exacte ale imobilului si este esential in desfasurarea procesului de executare.

Ulterior, o somatie va fi inaintata debitorului, care are la dispozitie, in general, 15 zile de la data primirii acesteia pentru a-si plati datoria. De asemenea, in acest moment debitorul poate depune si o contestatie la executare. In caz contrar, procedura de vanzare este derulata.

Procedura de vanzare

Urmatorul pas in procedura de executare este reprezentat de evaluarea imobilului urmarit si comunicarea acesteia partilor. Mai apoi, dupa ce a fost stabilit pretul, in termen de 5 zile, executorul intocmeste procesul-verbal de vanzare a imobilului. Termenul stabilit prin acesta nu poate fi mai scurt de 20 de zile si mai lung de 40 de zile.

Vanzarea la licitatie se face in mod public. Participarea la aceasta este posibila in urma depunerii unei cautiuni de 10% din suma de incepere a licitatiei la Trezoreria Statului sau la oricare institutie bancara, pana la termenul limita de vanzare.

Executorul ofera spre vanzare imobilul prin trei anunturi succesive, iar vanzarea se poate realiza chiar in cazul in care o singura persoana se prezinta la licitatie si ofera pretul stabilit.

In cazul in care nu este oferita cel putin suma la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana un termen de cel mult 30 de zile, la care pretul va reprezenta 75% din cel initial. Daca nici la aceasta imobilul nu a fost adjudecat, atunci, la cererea expresa a creditorului, executorul judecatoresc stabileste o noua licitatie. In aceasta ultima situatie, pretul minim va reprezenta 50% din cel initial.

Procedura post-adjudecare

In urma achizitionarii imobilului in cadrul unei licitatii publice si a platii integrale a sumei, executorul judecatoresc intocmeste pe baza procesului-verbal un act de adjudecare. Prin acesta din urma este transmis dreptul asupra imobilului, el avand valoare de titlu de proprietate. Mai mult, pe baza actului in cauza se poate solicita inscrierea in cartea funciara a noului proprietar.