In cadrul procesului de executare silita, suma realizata este constituita din totalitatea sumelor incasate in urma comunicarii somatiei, indiferent de metoda de realizare a acesteia. Eliberarea si distribuirea acesteia urmeaza mai multe reguli.

In primul rand, trebuie mentionat faptul ca aceasta este acordata creditorului urmaritor pana in momentul acoperirii drepturilor sale, suma ramasa disponibila fiind predata debitorului.

Totusi, in cazul in care executarea silita a fost demarata de mai multi creditori, executorul judecatoresc are responsabilitatea de a demara procedura de distribuire a sumei rezultate in conformitate cu ordinea urmatoare a creantelor:

  1. realizate in interesul comun al creditorilor, cum ar fi creantele reprezentand cheltuieli de judecata (pentru masurile asiguratorii) sau de executare silita (pentru conservarea bunurilor);
  2. reprezentand salariile si alte datorii asimilate, pensiile, ajutoarele de somaj, de intretinere a copiilor si de incapacitate munca;
  3. legate de obligatia de intretinere, alocatii pentru copii si alte sume periodice care asigura mijloacele de existenta;
  4. provenite din impozitele, taxe si alte sume datorate bugetului de stat, asigurarilor sociale sau bugetelor locale;
  5. rezultand din imprumuturi acordate de stat;
  6. constituind despagubiri pentru repararea pagubelor aduse proprietatii publice;
  7. nascute din imprumuturi bancare, prestari de servicii, executari de lucrari, dar si din chirii;
  8. reprezentand amenzi datorate bugetului de stat sau local.

In privinta termenului de eliberare si repartizare a sumei rezultate din executare, acesta trebuie sa fie de 15 zile de la data depunerii sumei. La acea data executorul va proceda, dupa caz, la eliberarea sau distribuirea acesteia, cu citarea partilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.

Este necesar ca procedura de eliberare si distribuire sa fie insotita de un proces verbal, care va trebui sa poarte semnatura tuturor persoanelor interesate care sunt prezente.

In conditiile in care exista nemultumiri cu privire la modul de realizare a procedurii, este posibila sa fie ceruta executorului consemnarea obiectiilor in cadrul procesului verbal, acesta din urma putand fi contestat intr-un termen de trei zile. Contestatia determina astfel suspendarea eliberarii sau a distribuirii, judecata ei fiind realizata de urgenta cu citarea in termen scurt a partilor implicate.

In cazul distribuirii sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite, dupa depunerea sau consemnarea acesteia, executorul va fixa un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanta, toate partile implicate fiind instiintate cu privire la acesta.

Platile vor fi efectuate de catre unitatea la care au fost depuse sau consemnate sumele rezultate din urmarire, pe baza unei dispozitii de plata trimise de executorul judecatoresc.

Dupa predarea titlurilor, executorul, prin incheiere data fara citarea partilor, constata incetarea urmaririi silite si dispune inchiderea dosarului. Acest moment marcheaza inchiderea procedurii.