Procedura de vanzare prin licitatie publica, intalnita in cazul procesului de executare silita si initiata de catre executorul judecatoresc se declanseaza in 15 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, in cazul in care debitorul nu achita datoria pana la acest termen.

Una dintre primele si cele mai importante etape ale procedurii o reprezinta evaluarea imobilului, care se realizeaza pe baza mai multor conditii. In continuare, vom expune cele mai importante dintre acestea.

Cine stabileste valoarea imobilului?

Valoarea de circulatie a imobilului este stabilita de executorul judecatoresc, comunicand-o ulterior partilor. Ea este raportata la pretul mediu de piata din localitatea in cauza. Mai mult decat atat, executorul cere biroului de cadastru si publicitate imobiliara comunicarea drepturilor reale si a altor sarcini care greveaza imobilul.

In cazul in care partile interesate cer acest lucru sau in conditiile in care executorul judecatoresc nu poate realiza el insusi evaluarea, el poate delega sarcina unui expert. Cererea de expertiza trebuie depusa termen de maxim 15 zile de la data comunicarii incheierii, putand fi depusa de tertul dobanditor, de coproprietari sau de creditorii implicati.

Cine poate participa?

In cadrul unei licitatii publice poate participa orice persoana care pana in momentul vanzarii a consemnat cu titlu de cautiune la dispozitia executorului cel putin 10% din pretul de incepere a licitatiei. Aceasta va trebui sa formuleze o oferta scrisa pe care o va depune la executor, insotita de dovada consemnarii.

Exista posibilitatea ca debitorul (cel al carui bun este executat) sa participe la licitatie. Cu toate acestea, el nu poate licita nici personal, dar nici prin intermediul unor terte persoane.

Ce documente sunt necesare?

In cazul persoanelor juridice, documentele necesare participarii sunt: copia certificatului de inregistrare, certificatul constatator de la Registrul Comertului, copia actului constitutiv, hotararea AGA de achizitie a bunului, procura speciala autentificata de notar in cazul participarii a unei alte persoane.

In cazul persoanelor fizice, situatia este mai simpla, acestea avand nevoie doar de actul de identitiate (in original si copie) si, in cazul participarii a unei alte persoane, de procura speciala autentificata de notar.

Cum se realizeaza plata?

Castigatorul licitatiei va depune suma de adjudecare a bunului in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii, luandu-se in considerare cautiunea depusa ce constituie un avans al bunului adjudecat.

In conditiile in care adjudecatarul nu achita suma integrala in termentul stabilit de 30 de zile, imobilul va fi scos in nou la vanzare in contul adjudecatarului. Mai mult, acesta din urma va trebui sa plateasca cheltuielile rezultate din demararea unei noi licitatii si eventualele diferente de pret. Daca la noul termen bunul nu este vandut, el va achita si toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului.