In urma neindeplinirii obligatiilor asumate de catre debitorii aflati in insolventa fata de creditori, bunurile mobile si imobile ale acestora sunt supuse procedurii de lichidare patrimoniala. Achizitionarea lor poate fi realizata in cadrul licitatiilor publice administrate de catre lichidatorii judiciari. Participarea la acestea este conditionata de indeplinirea unor clauze prezente in publicatiile de vanzare sau caietele de sarcini ale bunurilor.

Cum se declanseaza procedura?

Vanzarea bunurilor mobile sau imobile cuprinse in procedura de lichidarea patrimoniala poate fi realizata in mai multe moduri. In primul rand, ele pot fi scoase la vanzare in cadrul unor licitatii publice, initiate cu aprobarea creditorilor si administrate de catre lichidatorii judiciari. In al doilea rand, ele pot fi achizitionate prin negociere directa cu creditorii, in concordanta cu propunerile lichidatorului.

Inainte de declansarea propriu-zisa a procedurii, trebuie realizata inventarierea si evaluarea bunurilor aflate in lichidare, pe baza carora este intocmit un raport de evaluare. In cel din urma este mentionat pretul acestora.

Atat conditiile de vanzare, cat si cele de participare sunt detaliate in publicatia de vanzare, cea din urma constituind modalitatea de anuntare a licitatiilor publice pentru fiecare bun.

Cine poate participa?

In cadrul unei licitatii publice organizate de catre un lichidator judiciar poate participa orice persoana fizica sau juridica care poate face dovada urmatoarelor actiuni: achizitionarea caietului de sarcini, depunerea unei garantii de participare de minim 10% din pretul de incepere a licitatiei si achitarea taxelor de participare specifice. Debitorul (cel al carui bun face subiectul licitatiei publice) poate asista, dar nu poate licita nici personal, nici prin intermediul unor terte persoane.

Cumpararea caietului de sarcini se realizeaza la sediul lichidatorului, iar participarea trebuie anuntata cu cel tarziu o zi inainte de inceperea licitatiei propriu-zise, prin depunerea documentelor la aceeasi locatie. Garantia de participare se returneaza fiecarui participant care nu a castigat licitatia, in momentul prezentarii la banca la care aceasta a fost depusa. Cu toate acestea, contravaloarea caietului de sarcini si taxa de participare nu vor fi restituite.

In ziua licitatiei este necesar ca participantul sa aiba asupra sa dovada depunerii garantiei de participare, actul de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau actele firmei (in cazul persoanelor juritice), dar si alte documente mentionate in caietul de sarcini.

Cum se realizeaza plata?

Castigatorul licitatiei (denumit si adjudecatar) este obligat sa depuna lichidatorului suma integrala in termenul specificat in caietul de sarcini. Garantia de participare este inclusa in pretul total, ea reprezentand practic un avans. In urma achitarii totale, lichidatorul intocmeste actul de adjudecare. Acesta din urma nu are insa statutul unui drept de proprietate, intocmirea unui contract de vanzare-cumparare reprezentand astfel o necesitate.

Este permisa formularea contestatiilor intr-un termen de 5 zile de la data vanzarii la licitatie, ele trebuind fi depuse la sediul lichidatorului judiciar.

In conditiile in care adjudecatarul nu achita suma integrala in termentul stabilit in caietul de sarcini, bunul va fi scos din nou la vanzare in contul adjudecatarului. Mai mult, acesta din urma va pierde garantia de 10% depusa si va trebui sa acopere cheltuielile rezultate din demararea unei noi licitatii si eventualele diferente de pret.