PROCEDURI - Bunuri executate

PROCEDURI DE VANZARE-CUMPARARE A BUNURILOR EXECUTATE

In acesta sectiune vom prezenta pe scurt in ce consta fiecare procedura de vanzare precum si pasii pe care trebuie sa-i parcurgeti pentru a achizitiona bunuri executate.

I. Proceduri de vanzare-cumparare a bunurilor in executare silita

Bunurile mobile sau imobile se afla in procedura de executare silita, ca urmare a neexecutarii de bunavoie a obligatiilor asumate de catre debitori fata de creditori. Astfel, pentru a-si recupera datoriile, creditorii, cu ajutorul executorilor judecatoresti, scot la vanzare prin licitatii publice bunurile apartinand debitorilor. Achizitionarea acestor bunuri se face prin ofertare si participare la licitatiile publice organizate de catre executorii judecatoresti. Participarea la aceste licitatii publice presupune indeplinirea unor conditii ce sunt mentionate in Publicatiile de Vanzare ale fiecarui bun executat. Modalitatea de achizitie poate fii cu plata cash, credit sau leasing.

 

1. Modalitatea de vanzare a bunurilor executate silit

- Bunurile mobile si imobile aflate in procedura de executare silita se vand prin licitatii publice, organizate de catre executorii judecatoresti;

- Licitatiile publice aferente fiecarui bun sunt anuntate prin intermediul Publicatiilor de Vanzare, in care sunt detaliate conditiile de vanzare si participare;

- Publicatiile de Vanzare sunt afisate la sediile executorilor judecatoresti si pe site-uri de specialitate, inainte de data licitatiilor;

 

2. Participarea la licitatiile publice organizate de executorii judecatoresti

- La o licitatie publica poate participa orice persoana fizica sau juridica care a depus o garantie de participare de 10% din pretul de incepere al licitatiei, in contul indicat de executor in Publicatia de Vanzare, pana cel tarziu la data si ora inceperii licitatiei;

- In ziua licitatiei va trebui sa aveti asupra dumneavoastra, dovada depunerii acestei garantii si actul de identitate sau actele firmei daca sunteti persoana juridica;

- Oferta de cumparare completata de dumneavoastra pe site-ul BunuriExecutate.ro , va fi trimisa de noi direct catre banca. Prin aceasta oferta ati inceput practic negocierea privind achizitia bunului. Noi suntem langa dumneavoastra pe tot parcursul negocierii si pana la achizitie. Nu ezitati sa ne contactati ori de cate ori aveti nevoie!

- In cazul in care nu ati castigat licitatia, garantia de 10% se returneaza in momentul in care va prezentati la banca la care ati depus-o;

- Debitorul (cel a carui bun se vinde) poate asista la licitatie dar nu poate licita, nici personal, nici prin intermediul altor persoane;

- Actiunea de indepartare prin constrangere sau corupere a unui alt participant la licitatie precum si intelegerea intre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani, potrivit art. 246 din Codul Penal;

- Documentele necesare participarii la licitatie in cazul persoanelor fizice sunt: actul de identitate (copie si original), procura speciala autentificata de notar in cazul in care la licitatie se prezinta altcineva decat dumneavoastra;

- Documentele necesare participarii la licitatie in cazul persoanelor juridice sunt: copie certificat de inregistrare, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, copie act constitutiv, hotarare AGA de achizitie a bunului si mandatare a reprezentantului care va participa la licitatie in numele firmei, procura speciala autentificata de notar in cazul in care la licitatie se prezinta altcineva decat dumneavoastra;      

- Pentru a fi siguri ca nu omiteti nici un document si ca urmati pasii necesari participarii si inscrierii la licitatie, intrebati reprezentantul bancii sau sunati la sediul executorului pentru detalii;

- Informati-va! Nu lasati nimic la voia intamplarii! 

 

3. Pretul de achizitie al bunurilor executate silit

- Pretul de incepere al licitatiilor publice este cel prevazut in Publicatiile de Vanzare iar in cazul in care se inregistreaza o oferta de pret mai mare, licitatia va porni de la acel pret;

- Daca bunul nu se vinde la prima licitatie, pretul lui scade cu 25%, astfel incat pretul de pornire al celei de-a doua licitatii va fi 75% din pretul primei licitatii. Daca nici la a doua licitatie nu se obtine pretul de pornire si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut celui mai mare pret oferit dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al licitatiei;

- Astfel, licitatia publica va fi castigata de catre acea persoana care a oferit pretul cel mai mare potrivit dispozitiilor legii; 

- In cazul unei intelegeri amiabile intre debitor (cel a carui bun se vinde) si creditor (institutia financiar bancara sau nebancara), in care exista acordul tuturor partilor implicate, exista posibilitatea vanzarii directe a bunului, fara organizarea unei licitatii publice, prin completarea unei „Oferte de cumparare” pe site-ul BunuriExecutate.ro care va fi trimisa direct catre banca. In cazul in care Banca va fi de acord cu oferta, executorul va intocmi un proces verbal de vanzare directa, reprezentand titlu de proprietate;

 

 4. Plata pretului dupa adjudecarea bunurilor executate silit

- Castigatorul licitatiei sau „adjudecatarul” va depune pretul la dispozitia executorului, in termen de maxim 30 zile de la data vanzarii, tinandu-se cont de garantia de participare depusa, care va constitui avans la plata integrala a bunului adjudecat. Dupa plata integrala a pretului, executorul, pe baza procesului verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare;

- Daca adjudecatarul nu plateste pretul integral in termenul prevazut de 30 de zile, bunul se va scoate din nou la vanzare in contul adjudecatarului, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si eventuala diferenta de pret;

 

5. Intrarea in posesia bunurilor executate silit si adjudecate

- Dupa adjudecare si plata integrala a pretului bunului, in baza actului de adjudecare intocmit de executor, se va proceda la intabularea dreptului de proprietate, data dupa care se va intra in posesia bunului respectiv;

- Ulterior, in cazul bunurilor imobile locuite la data adjudecarii licitatiei, se vor efectua demersurile necesare evacuarii acestor imobile, in conformitate cu Codul de Procedura Civila;

 

6. Informatii generale despre bunurile executate silit

- Bunurile imobile executate silit si scoase la vanzare prin licitatii publice sunt adeseori locuite. Vizionarea lor inainte de cumparare de multe ori nu este posibila, exista situatii in care creditorul nu are nici macar poze ale acestor imobile. In cazul adjudecarii unuia dintre aceste imobile, evacuarea lui cade in responsabilitatea si pe cheltuiala adjudecatarului;

- Bunurile executate silit se cumpara libere de sarcini, ipoteci si fara sechestre sau gajuri;

- Bunurile executate silit se pot cumpara cu cash, credit sau leasing;

 Daca aveti nelamuriri contactati reprezentantii nostri ori de cate ori simtiti nevoia, nu percepem nici un fel de taxa sau comision. Suntem aici sa va ajutam!

 

II. Proceduri de vanzare-cumparare a bunurilor in lichidare patrimoniala

Bunurile mobile sau imobile se afla in procedura de lichidare patrimoniala ca urmare a neexecutarii de bunavoie a obligatiilor asumate de catre debitori, aflati in stare de insolventa, fata de creditori. Astfel, pentru a-si recupera datoriile, creditorii, cu ajutorul lichidatorilor judiciari, scot la vanzare prin licitatii publice bunurile din patrimoniul debitorilor. Achizitionarea acestor bunuri se face prin ofertare si participare la licitatiile publice organizate de catre lichidatorii judiciari. Participarea la aceste licitatii publice presupune indeplinirea unor conditii ce sunt mentionate in Publicatiile de Vanzare sau in Caietele de sarcini ale fiecarui bun aflat in lichidare patrimoniala. Modalitatea de achizitie poate fii cu plata cash, credit sau leasing.

 

 1. Modalitatea de vanzare a bunurilor in lichidare patrimoniala

- Bunurile mobile si imobile aflate in procedura de lichidare patrimoniala, se vand in bloc sau individual prin licitatii publice, aprobate de catre adunarea creditorilor si organizate de catre lichidatorii judiciari sau prin ofertare si negociere directa cu creditorul sau adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului;

- Bunurile in lichidare sunt scoase la vanzare dupa inventariere si intocmirea unui raport de evaluare, in care este specificat pretul de piata al acestor bunuri;

- Licitatiile publice aferente fiecarui bun sunt anuntate prin intermediul Publicatiilor de Vanzare, in care sunt detaliate conditiile de vanzare si participare;

- Publicatiile de Vanzare sunt afisate atat la sediile lichidatorilor judiciari cat si pe site-urile acestora, inainte de data licitatiilor;

 

 2. Participarea la licitatiile publice organizate de lichidatorii judiciari

- La o licitatie publica organizata de catre un lichidator judiciar, poate participa orice persoana fizica sau juridica, care face dovada achizitionarii Caietului de sarcini, dovada depunerii unei garantii de participare care de obicei este in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada achitarii unei taxe de participare in conformitate cu regulamentul de vanzare aprobat de adunarea creditorilor;

- Nu pot participa la licitatie persoanele fizice sau juridice care au datorii neplatite fata de debitor (cel al carui bun se vinde) precum si persoanele fizice sau juridice care fac obiectul procedurilor prevazute de legea 85/2006 privind procedura insolventei; 

- Caietul de sarcini este documentul in care se specifica absolut toate informatiile legate de bunurile scoase la vanzare precum si regulamentul de vanzare-cumparare;

- Caietul de sarcini se achizitioneaza la sediul lichidatorului iar intentia de participare la licitatie se anunta de obicei pana cel tarziu inainte cu o zi de inceperea licitatiei, prin depunerea documentelor la sediul lichidatorului; 

- In ziua licitatiei va trebui sa aveti asupra dumneavoastra, dovada depunerii garantiei de participare, actul de identitate sau actele firmei daca sunteti persoana juridica si alte eventuale documente cerute si specificate in caietul de sarcini;

- Oferta de cumparare completata de dumneavoastra pe site-ul BunuriExecutate.ro , va fi trimisa de noi direct catre banca. Prin aceasta oferta ati inceput practic negocierea privind achizitia bunului. Noi suntem langa dumneavoastra pe tot parcursul negocierii si pana la achizitie. Nu ezitati sa ne contactati ori de cate ori aveti nevoie!

- In cazul in care nu ati castigat licitatia, garantia se returneaza in momentul in care va prezentati la banca la care ati depus-o;

- Contravaloarea caietului de sarcini si taxa de participare nu se returneaza; 

- Debitorul (cel a carui bun se vinde) poate asista la licitatie dar nu poate licita, nici personal, nici prin intermediul altor persoane;

 

 3. Pretul de achizitie al bunurilor in lichidare patrimoniala

- Pretul de incepere al licitatiilor publice este cel prevazut in Publicatiile de Vanzare si aprobat de catre adunarea creditorilor. Modalitatea de vanzare, numarul de licitatii, pasul licitatiilor, mentinerea pretului precum si scaderea lui se face in baza unui regulament de vanzare aprobat de adunarea creditorilor;

- Daca bunul nu se vinde la primele licitatii publice asa cum este specificat in regulamentul de vanzare, lichidatorul convoaca adunarea creditorilor pentru stabilirea unui nou regulament de vanzare. Astfel, daca prin noul regulament de vanzare, s-a aprobat continuarea vanzarii prin licitatie, pretul de pornire al urmatoarelor licitatii poate scadea;

- Daca prin noul regulament de vanzare, s-a aprobat vanzarea in bloc prin ofertare si negociere directa, lichidatorul va putea incepe negocierea cu cei interesati si va propune, spre aprobare catre adunarea generala a creditorilor cea mai mare oferta primita, cu respectarea regulamentului de vanzare;

- Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al licitatiei;

- Astfel, licitatia publica va fi castigata de catre acea persoana care a oferit pretul cel mai mare potrivit dispozitiilor legii;

- In cazul unei intelegeri amiabile intre debitor (cel a carui bun se vinde) si creditor (institutia financiar bancara sau nebancara), in care exista acordul tuturor partilor implicate, exista posibilitatea vanzarii directe a bunului, fara organizarea unei licitatii publice, prin completarea unei „Oferte de cumparare” pe site-ul www.bunuriexecutate.ro care va fi trimisa direct catre Banca. In cazul in care banca va fi de acord cu oferta, lichidatorul va intocmi un proces verbal de vanzare directa, reprezentand titlu de proprietate;

 

4.  Plata pretului dupa adjudecarea bunurilor in lichidare patrimoniala

      - Castigatorul licitatiei sau „adjudecatarul” va depune pretul integral la dispozitia lichidatorului, in termenul de zile specificat in Caietul de sarcini, tinandu-se cont de garantia de participare depusa (de obicei 10% din pretul de pornire a licitatiei ), care constituie avans la plata integrala a bunului adjudecat. Dupa plata integrala a pretului, lichidatorul, pe baza procesului verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare;

      - Actul de adjudecare nu constituie drept de proprietate ci este necesara intocmirea unui contract de vanzare-cumparare perfectat de catre un notar public;

      - Termenul pentru formularea eventualelor contestatii este de obicei de 5 zile de la data organizarii licitatiei si se va depune in scris la sediul lichidatorul judiciar, in vederea solutionarii acestora de catre judecatorul sindic;

      - Daca adjudecatarul nu plateste pretul integral in termenul de zile prevazut in caietul de sarcini si in actul de adjudecare, bunul se va scoate din nou la vanzare in contul adjudecatarului, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Aceste cheltuieli vor fi platite din garantia depusa de catre adjudecatar care va pierde dreptul de restituire a garantiei de participare depuse;

 

 5. Intrarea in posesia bunurilor in lichidare patrimoniala si adjudecate 

     - Dupa adjudecare si plata integrala a pretului bunului, in baza actului de adjudecare intocmit de lichidator, se va proceda la intabularea dreptului de proprietate, prin intocmirea unui contract de vanzare-cumparare perfectat de catre un notar public, data dupa care se va intra in posesia bunului respectiv;

     - Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate vor fi suportate de catre cumparatorul-adjudecatar conform art. 1666 din Codul Civil;

     - Ulterior, in cazul bunurilor imobile locuite la data adjudecarii licitatiei, se vor efectua demersurile necesare evacuarii acestor imobile, in conformitate cu Codul de Procedura Civila;

 

6. Informatii generale despre bunurile in lichidare patrimoniala

     - Bunurile imobile in lichidare patrimoniala de obicei nu sunt locuite sau ocupate. Vizionarea lor inainte de cumparare este posibila prin intermediul lichidatorului judiciar. In cazul adjudecarii unuia dintre aceste imobile, evacuarea lui cade in responsabilitatea si pe cheltuiala adjudecatarului;

      - Bunurile in lichidare patrimoniala se cumpara libere de sarcini, ipoteci si fara sechestre sau gajuri;

      - Bunurile in lichidare patrimoniala se pot achizitiona cu cash, credit sau leasing; 

        Daca aveti nelamuriri contactati reprezentantii nostri ori de cate ori simtiti nevoia. Nu percepem nici un fel de taxa sau comision. Suntem aici sa va ajutam!

 

III. Proceduri de vanzare-cumparare a bunurilor in proprietatea bancii 

     Bunurile mobile sau imobile se afla in proprietatea bancii, ca urmare a achizitionarii lor de catre banci, fie in cadrul licitatiilor  publice organizate de catre executorii judecatoresti sau lichidatorii judiciari prin adjudecari in contul creantei, fie prin intelegeri amiabile cu debitorii. Achizitionarea acestor  bunuri de catre orice persoana fizica sau juridica se face prin ofertare si negociere directa cu banca astfel incat cumparatorul nu mai trebuie sa participe la licitatii publice organizate. Modalitatea de achizitie poate fi cu plata cash,  credit sau leasing.    

 

1. Modalitatea de vanzare a bunurilor in proprietatea bancii

- Bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea bancii, se vand in bloc sau individual prin ofertare si negociere directa cu institutiile bancare sau nebancare care detin aceste bunuri, fara a mai fi nevoie sa participati la licitatiile publice organziate de catre un executorii judecatoresti sau lichidatorii judiciari;

- Oferta de cumparare completata de dumneavoastra pe site-ul www.bunuriexecutate.ro, va fi trimisa de noi direct catre banca. Prin aceasta oferta ati inceput practic negocierea privind achizitia bunului dorit. Noi suntem langa dumneavoastra pe tot parcursul negocierii si pana la achizitie. Nu ezitati sa ne contactati ori de cate ori aveti nevoie!

- Vanzarea se va putea face chiar daca se exista o singura persoana care prin completarea unei Oferte de cumparare pe site-ul BunuriExecutate.ro ofera un pret acceptat de catre banca;

      - Bunurile imobile aflate in proprietatea bancii de obicei nu sunt locuite sau ocupate. Vizionarea lor inainte de cumparare este posibila prin intermediul reprezentantilor bancii;

      - Bunurile in proprietatea bancii se cumpara libere de sarcini, ipoteci si fara sechestre sau gajuri;

      - Bunurile in proprietatea bancii se pot achizitiona cu cash, credit sau leasing;

 Pentru mai multe detalii, contacteaza-ne!